بروزرسانی: 6-8-1402
دانسکده مهندسی گروه مهندسی مواد

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی مواد مهندسی مواد(تمام گرایشها ورودی های ماقبل 1402 ) 14-10-03-01
مهندسی مواد ( ورودی 1402 به بعد ) 14-10-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14-10-04-01
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي (ورودی  1401 به بعد ) 14-10-04-02

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-