فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 23-7-1402
داوری طرح‌های پژوهشی پارک علم و فناوری

معرفی:

وظیفه پیگیری و مکاتبات اداری داوری طرح‌های پژوهشی پارک علم و فناوری بر عهده دفتر فناوری و ارتباط با جامعه است. طرح‌های پارک پس از ارائه به دانشگاه به اعضای هیات علمی دانشگاه ارسال میگردد و نتیجه داوری به پارک ارائه میشود.

گردش کار:

-

پرسش های متداول:

گواهی مربوط به داوری طرحها توسط دانشگاه صادر می شود یا پارک استان؟ توسط پارک استان صادر می شود

کارشناس مربوطه: دفتر ارتباط با صنعت