فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 9-8-1402
فرصت مطالعاتی

معرفی:

در این دوره امکان حضور عضو هیات علمی واجد شرایط  در مدتی معین در واحد پژوهش و فناوری داخلی بمنظور مطالعه و پژوهش فراهم میباشد. همچنین اعضای هیات علمی میتوانند طرح پژوهشی خود را به عنوان فرصت مطالعاتی جایگزین کنند.

گردش کار:

پرسش های متداول:

  1. مدت زمان فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت چه مدت می باشد؟ مدت زمان فرصت مطالعاتی با توجه به وصعیت استخدامی افراد متغییر می باشد. 1- استخدام پیمانی؛ 6 ماه تمام وقت و 12 ماه پاره وقت میابشد. 2- استخدام رسمس آزمایشی؛ 3 ماه تمام وقت و 6 ماه پاره وقت می باشد.
  2. موظفی (تدریس) اعضای هیات علمی در زمان فرصت مطالعاتی چگونه می باشد؟ در پاره وقت موظفی نصف می گردد و در تمام وقت موظفی صفر می شود. که همه این موارد باید با نظر گروه، دانشکده مربوطه و هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه صورت گیرد.

کارشناس مربوطه: دفتر ارتباط با صنعت