فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 9-8-1402
طرح‌های سربازی

معرفی:

فعالیت‌های مربوط به دو نوع طرح مربوط به سربازی در دفتر فناوری و ارتباط با جامعه انجام میشود : 1 – طرح جایگزین خدمت 2 – طرح امریه سربازی
هدف از طرح جایگزین خدمت جذب پژوهشگران نخبه وظیفه و بکارگیری دانش آنها در پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه و فرصت انجام فعالیت‌های پژوهشی به نخبگان وظیفه در راستای رفع نیازهای ملی است.
هدف از جذب نیروی امریه، استفاده از کارمند نظام وظیفه جهت انجام امور اداری دفتر فناوری و ارتباط با جامعه است.

گردش کار:

پرسش های متداول:

  1. امریه دفتر ارتباط با صنعت چگونه جذب می گردد؟از طریق ثبت نام متقاضی در سایت امریه وزارت علوم که فراخوان جذب امریه  از طریق دفتر ارتباط با صنعت در سایت دانشگاه اعلام می گردد.
  2. حقوق امریه توسط چه ارگانی پرداخت می گردد؟ کلیه حقوق و بیمه امریه از طریق دانشگاه پذیریش دهنده پرداخت می گردد.

کارشناس مربوطه: دفتر ارتباط با صنعت