فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 23-7-1402
فرآیند پرداخت هزینه حق التحقیق به دانشجویان

معرفی:

پرداخت حق التحقیق به دانشجویان برای کمک به انجام فعالیتهای پژوهشی و فناوری عضو هیات علمی انجام می گیرد.

گردش کار:

پرسش های متداول:

  1. سقف پرداخت حق التحقیق به هر دانشجو سالیانه چه مبلغی می باشد؟ سقف پرداخت حق التحقیق در سال به هر دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب برابر با 6و 12 و 24 میلیون ریال است.
  2. سقف مجموع پرداخت حق التحقیق درسال از محل پژوهانه هر عضو هیئت علمی چه میزان است؟ سقف مجموع پرداخت حق التحقیق درسال از محل پژوهانه هر عضو هیئت علمی برابر با 48 میلیون ریال است.
  3. آیا دانشجویان می توانند برای پروژه های کارشناسی و یا پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری حق التحقیق دریافت نمایند؟ خیر، پرداخت حق التحقیق فقط در موارد غیر از پروژه های کارشناسی و یا پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری امکان پذیر است.

 

پیوندهای مرتبط:

فرم ها و ضمائم مرتبط

کارشناس مربوطه: خانم فاطمه سلطانی