فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 23-7-1402
گردش کار شرکت در همایش داخل

معرفی:

به منظور ارتقاي سطح اطلاعات علمي، گسترش فعاليتهاي علمــی ، دستیابی به آخرین  پديده هاي علمي و تبادل يافته هاي پژوهشي با ديگر پژوهشگران، اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه مي توانند با شرايط و ضوابط مندرج در آيين نامه در همايش های علمي کشور شرکت نمايند.

گردش کار:

پرسش های متداول:

آیا هزینه های شرکت در همایش قابل پرداخت است؟

کلیه هزینه های اعلام شده در فراخوان همایش  از محل پژوهانه قابل پرداخت می باشد

پیوندهای مرتبط:

آیین نامه شرکت در همایش داخل

کارشناس مربوطه: خانم صفيه اشرفي