فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 23-7-1402
تفاهم نامه‌ها

معرفی:

جهت تسهیل و تعمیق ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، سیاستگذاری و هدایت فعالیتهای دانشگاه و صنعت در رفع نیازهای واقعی جامعه، استفاده از ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی متقابل، ایجاد بستر همکاری به منظور رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی، معاونت پژوهشیدفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری با شرکتها و سازمانها می نماید.

گردش کار:

-

پرسش های متداول:

  1. آیا تفاهم نامه دارای بار مالی می باشند؟ خیر
  2. آیا شخص می تواند به تنهایی اقدام به عقد تفاهم نامه نماید؟ خیر تفاهم نامه حتما باید از طریق معاونت پژوهشی و یا ریاست دانشگاه تدوین و منعقد گردد.

کارشناس مربوطه: دفتر ارتباط با صنعت