بروزرسانی: 28-6-1402
درخواست معافیت تحصیلی

معرفی:

در خواست معافیت تحصیلی 

نحوه دسترسی >سامانه سازمان وظیفه عمومی  https://www.epolice.ir

کلیه دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی درتمامی مقاطع تحصیلی باید در بدو ورود به دانشگاه برای دریافت معافیت تحصیلی اقدام کنند.

شرایط درخواست : برای دانشجویان مشمول خدمت وظیفه می باشد .

در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی ، سامانه آموزشی دانشجو توسط کارشناس وظیفه عمومی غیرفعال می شود

 

 

گردش کار:

نحوره ثبت درخواست

        ثبت در خواست معافیت در سامان سازمان وظیفه عمومی https://www.epolice.ir

گردش کار

درخواست معافیت تحصیلی پس از تکمیل و ارسال توسط دانشجو به ترتیب شامل مراحل زیر می‌شود:

ثبت درخواست معافیت در https://www.epolice.ir

کارشناس وظیفه عمومی دانشگاه 

  1. تایید درخواست معافیت تحصیلی ثبت شده توسط دانشجو در سامانه سازمان نظام وظیفه عمومی
  2. ثبت معافیت تحصیلی در سامانه آموزشی دانشجو توسط کارشناس وظیفه عمومی دانشگاه

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-