بروزرسانی: 28-6-1402
راهنمای حذف اضطراری

معرفی:

درخواست حذف اضطراری 

نحوه دسترسی > سامانه آموزشی > ثبت نام  > حذف اضطراری > درخواست مجوز حذف اضطراری

طبق تقویم آموزشی در بازده مشخص شده اقدام به ثبت درخواست نمایید. 

گردش کار:

گردش کار :

1 ثبت درخواست حذف اضطراری برای درس مورد نظر 

2 تایید / عدم تایید مدیر گروه 

3.تایید / عدم تایید کارشناس آموزش دانشکده 

جهت دریافت فایل راهنما بر روی گزینه اینجا کلیک نمایید.

پرسش های متداول:

1.امکان ثبت درخواست برای درسی که غیبت کلاسی دارم نیست چطوری درخواست ثبت کنم ؟ برای درسهای که توسط استاد درس غیبت کلاسی ثبت شده باشد امکان ثبت درخواست حذف اضطراری نیست.

2.میخوام دو درس درخواست حذف اضطراری ثبت کنم اجازه دسترسی ندارم؟ درخواست حذف اضطراری برای یک درس (نظری ) در هر ترم امکان دارد.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-