بروزرسانی: 30-8-1402
پایش آمار

معرفی:

مراحل درخواست تاسیس رشته داخل دانشگاه

گردش کار:

-

پرسش های متداول:

1- چه مدت بعد از ارسال درخواست میشه دانشجو پذیرفت؟ به هیچ عنوان زمان مشخصی ندارد.

کارشناس مربوطه: زهرا هاشمی 4774- فاطمه اصغری4772


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-