بروزرسانی: 23-7-1402
راهنمای ثبت نام

معرفی:

راهنما ثبت نام (انتخاب واحد )

نحوه دسترسی: سامانه آموزشی گلستان> منوی ثبت نام > عملیات ثبت نام> ثبت نام اصلی

کارشناسی :

طبق آیین نامه 97 وزارت علوم ، در دوره های کارشناسی هر ترم باید 14 واحد اخذ شود در صورتی که دانشجو معدل الف یا ترم آخر باشد میتواند 24 واحد اخذ نماید. جهت مشاهده آیین نامه کارشناسی در مورد اخذ واحد بر روی گزینه اینجا کلیک کنید.

کارشناسی ارشد :

طبق آیین نامه 97 وزارت علوم ، در دوره های کارشناسی ارشد هر ترم باید 8 واحد اخذ شود. جهت مشاهده آیین نامه کارشناسی ارشد در مورد اخذ واحد بر روی گزینه اینجا کلیک کنید.

گردش کار:

جهت دریافت فایل راهنما بر روی گزینه اینجا کلیک نمایید.

پرسش های متداول:

1.برای افزایش ظرفیت واحد درسی که تکمیل شده است در زمان ثبت نام یا حذف اضافه به کجا مراجعه کنم ؟ جهت افزایش ظرفیت درسی در زمان ثبت نام یا حذف اضافه به گروه و آموزش دانشکده مراجعه شود.

2.جهت حذف کنترل پیشنیاز درسی به کجا مراجعه کنم ؟ پیشنیاز درس ها براساس سرفصل وزارت علوم در سامانه آموزشی تعریف شده و دانشجو باید ابتدا پیشنیاز واحد درسی را مورد نظر پاس کرده باشد.

نکته : در صورتی که قبلا پیشنیاز درسی را نمره قبولی کسب نکرده باشید میتواند در ترمهای بعدی بصورت همنیاز اخذ نمایید.

3. پیشنیاز درس را پاس کردم ولی باز هم خطای پیشنیاز میدهد؟ در صورتی که درسی را از گروه دیگری پاس شده باشد با این خطا مواجه می شوید که برای برطرف کردن آن با کارشناس آموزش دانشکده هماهنگ شده تا مشکل پیشنیاز در سامانه آموزشی برای واحد درسی برطرف شود.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-