بروزرسانی: 21-8-1402
صدور کارت دانشجويي

معرفی:

صدور کارت دانشجویی

نحوه دسترسی

مراجعه به واحد حراست (صدرو کارت)

دانشجویان تمام مقاطع در بدو ورود به دانشگاه پس از تکمیل مراحل تشکیل پرونده، کارت دانشجویی خود را دریافت می‌کنند. در صورت مفقود شدن، آسیب دیدن یا اتمام تاریخ اعتبار کارت، دانشجو می‌تواند با مراجعه به واحد حراست (صدرو کارت) کارت دانشجویی جدید دریافت کند.

شرایط درخواست

دانشجوی دارای ثبت‌نام در نیم‌سال جاری

ارائه کارت قبلی یا تکمیل فرم مفقودی کارت اولیه

نحوه ثبت درخواست

درخواست تعویض کارت یا صدور کارت المثنی از طریق مراجعه حضوری به واحد حراست (صدرو کارت)قابل انجام است.

گردش کار:

برای تعویض کارت

مراجعه به واحد حراست (صدرو کارت)

تحویل کارت قبلی

پرداخت هزینه کارت دانشجویی

دریافت کارت جدید

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-