بروزرسانی: 21-8-1402
درخواست هاي آموزشي

معرفی:

درخواست‌های آموزشی

نحوه دسترسی

منوی خدمات آموزشی > تقاضای بررسی مسائل آموزشی دانشجو

دانشجویان می‌توانند درخواست‌های آموزشی خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آموزش ارسال نمایند.

شرایط درخواست

دانشجویان  تمام مقاطع

نحوه ثبت درخواست

مراجعه به منوی خدمات آموزشی > تقاضای بررسی مسائل آموزشی دانشجو

انتخاب نوع درخواست مورد نظر ، ترم و تکمیل مشروح و دلایل درخواست

گردش کار:

درخواست‌های آموزشی پس از تکمیل و ارسال توسط دانشجو به ترتیب برای افراد زیر ارسال می‌شود:

استاد راهنمای دانشجو

مدیر گروه

کارشناس آموزش دانشکده

کارشناس اداره آموزش دانشگاه

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-