بروزرسانی: 29-8-1402
ارسال طرح توجیهی

معرفی:

ارسال طرح توجیهی

گردش کار:

-

پرسش های متداول:

1- طرح توجیهی به چه صورت باید باشد؟ در قالب یک فایل ورد و در 1 یا 2 صفحه باشد

کارشناس مربوطه: فاطمه اصغری4773- زهرا هاشمی 4774


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-