بروزرسانی: 21-8-1402
انتقال به دانشگاه ديگر

معرفی:

انتقال به دانشگاه دیگر

نحوه دسترسی:

منوی کاربری > درخواست‌های دانشجو > انتقال به دانشگاه دیگر

دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند در طول تحصیل فقط یک بار به دانشگاه دیگر منتقل شوند.

شرایط درخواست

بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی

در صورت درخواست انتقالی دانشجو در همان رشته قبلی به دانشگاه جدید بایستی 4 نیمسال میهمان موقت در دانشگاه جدید درس گذرانده باشد.

داشتن نمره آزمون ورودی در رشته/دانشگاه مورد تقاضا

نحوه ثبت درخواست

مراجعه به منوی کاربری > درخواست‌های دانشجو > تقاضای انتقال به دانشگاه دیگر

گردش کار:

در صورت موافقت با انتقالی دانشجو به هر طریق، یا از طریق انتقالی بعد از 4 نیمسال و یا موافقت کمیسیون موارد خاص باید موارد زیر رعایت گردد.

درخواست انتقال به دانشگاه دیگر پس از تکمیل و ارسال توسط دانشجو به ترتیب برای افراد زیر ارسال می‌شود:

استاد راهنمای دانشجو

مدیر گروه دانشکده دانشجو

مسئول آموزش دانشکده

اداره خدمات آموزشی

مدیر امور آموزشی

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-