بروزرسانی: 7-9-1402
فرآیند انصراف و انصراف برای دریافت مدرک کاردانی

معرفی:

درخواست انصراف  یا انصراف برای دریافت مدرک کاردانی 

نحوه دسترسی:  مراجعه حضوری به واحد حین تحصیل

دانشجویانی که درخواست انصراف از تحصیل دارند نیاز به مراجعه حضوری به واحد حین تحصیل و تحویل درخواست کتبی توسط دانشجو می باشد.

شرایط درخواست :

  • مشخص بودن وضعیت کلیه نمرات در کارنامه (بدون نمره نامشخص و ناتمام )
  • نداشتن مشکل مشروطی و نظام وظیفه ( برای دانشجویان آقا)
  • مراجعه حضوری به واحد حین تحصیل و تحویل درخواست کتبی

گردش کار:

تحویل درخواست انصراف به واحد حین تحصیل  ( بعد از تایید مدیر آموزش و ثبت شماره در دبیرخانه آموزش کل)

مراجعه به واحدهای مختلف ( مشاهده مراحل تسویه حساب از گزارش 522)

بعد از اتمام تمام مراحل تسویه حساب مراجعه مجدد به واحد حین تحصیل

ثبت نهایی انصراف در سامانه آموزشی 

صدور نامه انصراف برای دانشجویان روزانه 

 

 

 

پرسش های متداول:

جهت انجام مراحل تسویه  گزارش522 برای تماس با واحدهای مربوط جهت ثبت تسویه حساب در سامانه گلستان ، متیوانید اقدام نمایید.

بعد از انجام تمام مراحل تسویه حساب ، مراجعه مجدد به واحد تحصیل جهت ثبت نهایی انصراف در سامانه گلستان

نکته1 : جهت انجام تسویه حساب برای انصراف ترتیب مراجعه برای انجام مراحل انصراف الزامی نیست .

نکته2 : در صورتی که دانشجو در زمان انصراف حداقل 68 واحد را پاس کرده باشد( 10 واحد عمومی و 58 واحد از واحدهای دیگر درسی طبق سرفصل و چارت) میتوانند در صورت تمایل درخواست صدور کاردانی نمایید.

نکته3:دانشجویان روزانه در زمان انصراف در صورتی که درخواست تحویل مدارک دبیرستانی را داشته باشند نیاز به لغو تعهد آموزش رایگان دارند تا مدارک دبیرستانی را از دانشگاه دریافت نماید.

نکته 4: دانشجویان نوبت دوم میتوانند مدارک دبیرستانی را از اداره ثبت نام (بعد از ثبت نهایی انصراف در سامانه گلستان)درخواست نمایید.

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-