بروزرسانی: 24-10-1402
راهنمای ثبت درخواست مشکلات اموزشی در پیشخوان

راهنمای ثبت درخواست بررسی مشکلات آموزشی از طریق سامانه آموزشی گلستان https://golestan.znu.ac.ir

پس از ورود به سامانه آموزشی جهت انجام " درخواست بررسی مشکلات آموزشی " باید مراحل ذیل را انجام دهید:

1.انتخاب پردازش "21120 درخواست بررسی مشکلات آموزشی "

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان ار وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نموده . بعنوان مثال انتخاب پردازش مذکور به شکلهای زیر امکانپذیر است.

2. در این مرحله بعد از ورود به صفحه مربوطه ، مطابق شکل ذیل درخواست را جهت ارسال به کمیسیون در سامانه ثبت فرمایید.

بعد ثبت و ایجاد درخواست بر روی دکمه بازگشت کلیک کرده تا وارد صفحه اطلاعات اولیه  شود.

گردش کار مراحل تایید درخواست : 

1. ثبت و ایجاد درخواست توسط دانشجو

2.مدیر گروه 

3.معاون آموزشی دانشکده

4.مدیر امور آموزش

5.کارشناس آموزش کل

6. کارشناس کمیسیون 

7. دریافت مجوز موافقت یا مخالفت رای کمیسیون 

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-