بروزرسانی: 2-10-1402
راهنمای درخواست ثبت پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

راهنمای ثبت درخواست پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  از طریق سامانه آموزشی گلستان https://golestan.znu.ac.ir

جهت انجام ثبت از طریق :

1.پردازش" 12120 پیشخوان خدمت "

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

در صفحه پیشخوان خدمت بر روی گزینه درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت آموزشی – پژوهشی کلیک کرده تا وارد صفحه ذیل شود.  در این صفحه در خواست توسط دانشجو تکمیل می شود.

نکته : درصورتیکه یکی از اساتید خارج از دانشگاه بوده و در سامانه گلستان تعریف نشده باشد با کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تعریف استاد در سامانه گلستان هماهنگ نمایید.

 

**پس از اتمام تمامی مراحل فوق که توسط دانشجو انجام شده دانشجو به دفتر کارشناس محترم گروه ، سپس کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تأیید مراجعه می نماید.

 

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-