بروزرسانی: 25-9-1402
راهنمای ثبت مرخصی یا حذف ترم در گلستان

راهنمای ثبت مرخصی یا حذف ترم با احتساب در سنوات از طریق سامانه آموزشی گلستان https://golestan.znu.ac.ir

پس از ورود به سامانه آموزشی جهت انجام "ثبت مرخصی تحصیلی یا حذف ترم با احتساب در سنوات" باید مراحل ذیل را انجام دهید:

نکته : برای ثبت مرخصی تحصیلی یا حذف ترم بدون احتساب باید از طریق کمیسیون موارد خاص انجام شود.

دانشجویان مقطع کارشناسی طبق آیین‌نامه آموزشی می‌توانند در طول مدت تحصیل، حداکثر از دو نیم‌سال مرخصی تحصیلی یا حذف نیم‌سال با احتساب در سنوات استفاده نمایند.

انتخاب پردازش "13290 در خواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم"

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف (انتخاب از طریق منو )

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع )

کلیک بر روی لینک : "ثبت درخواست جدید" در فرم" در خواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم " مطابق شکل زیر انجام دهید.

​​نکته : جهت ثبت درخواست مرخصی تحصیلی درکادر" شماره ترم" ترم آینده را انتخاب کنید. برای ثبت حذف ترم "شماره ترم " ترم جاری باید باشد.

گردش کار :بعد از ثبت و ایجاد درخواست جهت پیگیری تایید :

الف. تایید مدیر گروه

ب.تایید کارشناس آموزش دانشکده (درخواست توسط کارشناس آموزش دانشکده در آخر باید تایید نهایی شود و نیازی مراجعه به آموزش کل نیست.)

5. جهت حذف درخواست ثبت شده نیز میتوانید بر روی لینک "حذف" رکورد کلیک کنید.

توجه: در صورتی که در خواست تایید شده باشد نیاز به درخواست کتبی برای لغو مرخصی تحصیلی یا حذف ترم می باشد.

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-