بروزرسانی: 25-9-1402
راهنمای حذف اضطراری

راهنمای حذف اضطراری از طریق سامانه آموزشی گلستان  https://golestan.znu.ac.ir

نکته :

1.برای درس های عملی امکان حذف اضطراری نیست .

2.طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم، حذف اضطراری برای  یک درس(نظری) امکانپذیر است.

انتخاب پردازش "1240 در خواست حذف اضطراری"

الف.انتخاب از طریق مسیر منو

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

2.در صورتی که دانشجو در ترم مورد نظر منع ثبت نام نداشته باشد، فرم زیر ظاهر می شود.

3. بعداز ثبت درخواست حذف اضطراری ( فقط درسهای نظری و یک درس) جهت پیگیری به گروه و کارشناس آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.

4. در زمان حذف اضطراری نباید تعداد واحد اخذ شده از 12  واحد کمتر شود.

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-