بروزرسانی: 21-9-1402
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل   https://golestan.znu.ac.ir

جهت انجام ثبت از طریق :

انتخاب  پردازش" 12460  درخواست گواهي اشتغال به تحصيل و شهريه"

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

پس از انتخاب پردازش درخواست گواهي اشتغال به تحصيل و شهريه، وارد صفحه ذیل می شود :

در صفحه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه ، بر روی گزینه  ثبت در خواست جدید کلیک نماید. به كمك اين فرم دانشجو مي‌تواند به هر تعداد دلخواه و براي ترم تحصيلي تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل ثبت نمايد.

نکته : برای ترم های قبل امکان ثبت وجود ندارد.

جهت ثبت گواهی در ترم مورد درخواستی  دانشجو در آن ترم باید وضعیت فعال داشته باشد در غیر اینصورت درخواست ثبت نمی شود. و درخواست فقط برای ترم جاری قابل ثبت است ترمهای قبلی در دسترس نیست.

دراین مرحله  درخواست گواهی برای اداراه یا سازمان مربوطه توسط دانشجو باید تکمیل شود.

در صورتی که نیاز به توضیح مندرج در گواهی  باشد تکمیل شود .

در صورتي كه بخش "گواهي شامل موارد" تكميل گردد، برحسب نياز معدل و واحد گذرانده ترم و كل و واحد اخذ شده ترم دانشجو در گواهي صادره نشان داده خواهد شد.

بعد از ثبت تمام اطلاعات مورد نیاز درج در گواهی بر روی گزینه ایجاد کلیک نماید تا درخواست ثبت شود.

جهت دریافت پرینت گواهی اشتغال(بعد از ثبت درخواست گواهی ) با آموزش دانشکده هماهنگ شوید.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-