بروزرسانی: 21-9-1402
7.راهنمای ترمیم

راهنمای ثبت نام در سامانه گلستان https://golestan.znu.ac.ir

جهت انجام ترمیم از طریق :

انتخاب  پردازش" 12370 ترمیم "

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)


پس از انتخاب پردازش ترمیم  صفحه ظاهر می گردد :

شرایط لازم برای ورود به فرم ترمیم :

الف.فعال بودن دانشجو

ب. نداشتن منع ترمیم  ( در صورت منع ترمیم ، هنگام ورود به این صفحه از دلیل جلوگیری ترمیم(در پایین صفحه دلیل را نمایش میدهد)مطلع می شود یا از طریق اطلاعات جامع قابل رویت می باشد. دلایل منع ترمیم : مشکل نظام وظیفه ، تایید تحصیلی، عدم ارائه یا نقص در مدارک ثبت نامی )

ج. عدم بدهی شهریه طبق آیین نامه مالی

د.در پردازش ترمیم امکان مشاهده تاریخ و ساعت زمان ترمیم براساس زمان بندی اعلام شده قابل رویت است. زودتر از ساعت و تاریخ اعلام شده امکان ترمیم  نیست و پیغام خطای اینکه "زمان................ و  تاریخ................ ترمیم شما شروع می شود " مواجه می شوید.

ه.جهت اطلاع و مشاهده زمان ترمیم از گزارش "59" یا "پرازش ترمیم 12370" قابل رویت می باشد.

 

جهت مشاهده لیست درسهای ارائه شده ، ظرفیتهای موجودی ، تعداد گروه ها، استاد درس، زمان ارائه و تاریخ امتحان درس از گزارش 102 یا 110 میتوانید استفاده کنید .

جهت مشاهده برنامه کلاسی بعداز ثبت نام گزارش 77 و 88 در زمان ثبت نام و بعد از ثبت نام گزارش 78 در دسترس است.

نکته :

1.اگر دانشجوی در ترم قبل مشروط بوده باشد امکان بیش از 14 واحد را ندارد . 

2. اگر  دانشجوی ترم قبل معدل الف باشد می تواند بیشتر از 20 واحد ( تا 24 واحد قابل اخذ می باشد) اخذ نمایید.

3.به ازاء هر درس مورد نظر دقت شود نوع درخواست شامل «ثبت» ، «انتظار» و «حذف» به ترتيب به معناي درخواست ثبت نهائي، قرار گرفتن در ليست انتظار و يا حذف گروه درسي بايد به دقت انتخاب گردد.

4. افزایش ظرفیت درسهای ارائه شده با هماهنگی مدیر گروه و آموزش دانشکده انجام می شود.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-