بروزرسانی: 22-9-1402
راهنمای پذیرش غیرحضوری

راهنمایی پذیرش غیرحضوری (برای مقطع کارشناسی ) طریق سامانه آموزشی گلستان https://golestan.znu.ac.ir

پس از ورود به سامانه آموزشی جهت انجام "پذیرش غیرحضوری"  باید مراحل ذیل را انجام دهید:

انتخاب پردازش "14080 پذیرش غیرحضوری "

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید . 

انتخاب به روش الف (انتخاب از طریق منو )

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع )

صفحه اطلاعات پذیرش غیرحضوری : این صفحه شامل 12 بند برای پذیرفته شدگان زن و 13 بند برای پذیرفته شدگان مرد می باشد(دانشجویان دوره نوبت دوم یک بند پرداخت الکترونيکي پيش پرداخت شهريه دارند)، که تمام بندها براساس اطلاعات درخواست شده باید تکمیل شود که در صورت عدم تکمیل اطلاعات در هر مرحله بصورت ناقص در قسمت اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو امکان تایید وجود نخواهد داشت .در انتها بعد از تکمیل اطلاعات بصورت دقیق براساس زمان بندی اعلام شده توسط سامانه آموزشی جهت تحویل مدارک به دانشگاه حضوری مراجعه فرمایید.

بند 1 : تعیین وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)

در این مرحله پذیرفته شدگان مرد براساس نوع وضعیت نظام وظیفه ی که دارند گزینه مربوط را انتخاب کرده و در نهایت بر روی  دکمه  کلیک کرده تا اطلاعات ذخیره شود .

قابل توجه آندسته از دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ندارند اعلام می گردد جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی به آدرس epolice.ir  مراجعه کرده و برگه در خواست معافیت تحصیلی به همراه مدرک ثبت نامی در قسمت ارسال مدارک بارگذاری نمایید.

نکته : برای ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه epolice.ir   حتما سیم کارت  به نام ثبت نام کننده باشد.

بند 2 و1  (در فرم خانم ها) بند 3و 2 ( در فرم آقایان ) : اطلاعات دانشجو

در این دو مرحله دانشجو باید اطلاعات درخواست شده را به دقت تکمیل نمایید و در آخر بر روی دکمه  کلیک کرده تا اطلاعات ذخیره شود .در این مرحله مربوط به اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو می باشد که باید به صورت کامل ثبت شود .

در این مرحله مربوط به اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو می باشد که باید به صورت کامل ثبت شود .

دانشجو بايد در فرايند ثبت نام به صورت آنلاين مشخصات مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام ٣-٣-٦ يا مدرك پيش دانشگاهي نظام ٤-٣-٥ خود را در آدرسhttp://emt.medu.ir تكميل و كد پيگيري دريافت شده را در سامانه گلستان ثبت نمايد و رسيد آن را همراه ساير مدارك در سامانه گلستان بارگذاري نمايد.

بعد از کلیک بر روی آدرس http://emt.medu.ir ، وارد صفحه استعلام تحصیلی  شوید و مراحل تکمیل اطلاعات را بصورت صحیح انجام دهید.

در پایان بعد از ثبت اطلاعات و درج  کدپیگیری تاییدیه تحصیلی ، حتما  قسمت اطلاعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد  گزينه بله را  انتخاب شود  و در نهایت بر روی دکمه   کلیک کرده تا اطلاعات  نهایی شود

در ادامه اطلاعات دانشجو قسمت دوم می باشد که مربوط به  اطلاعات خانوادگی است .

در پایان بعد از ثبت اطلاعات حتما  اطلاعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد  گزينه بله را  انتخاب شود . و در نهایت بر روی دکمه  کلیک کرده تا اطلاعات  تایید نهایی شود.

بند3 (در فرم خانم ها) بند4 ( در فرم آقایان ) ثبت اطلاعات ایثارگری: درصورت داشتن ایثارگری اطلاعات وارد شود.

بند 4 (فرم خانم ها ) بند 5 (فرم آقایان) : اطلاعات خانواده دانشجو : در این مرحله وارد کردن اطلاعات پدر و مادر الزامی است . در صورت عدم ثبت اطلاعات ، گزینه اتمام پذیرش نهایی فعال نمی شود .

بند 5 (فرم خانم ها) بند6 ( فرم آقایان ) معرفین دانشجو : درمرحله وارد کردن سه نفر معرف الزامی است. در صورت عدم ثبت اطلاعات ، گزینه اتمام پذیرش نهایی فعال نمی شود.

بند6 (فرم خانم ها ) بند 7 ( فرم آقایان ) : فعالیتهای شغلی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجو( در صورت داشتن فعالیتی تکمیل اطلاعات الزامی است.) تکمیل شود.

بند 7 (فرم خانم ها) بند8 (فرم آقایان ) سفرهاي خارجي دانشجو:  در صورت نیاز تکمیل اطلاعات الزامی است.

 بند8 (فرم خانم ها) بند 9 (فرم آقایان ) ارسال فایل مدارک  : در این مرحله اسکن مدارک براساس نوع درخواست باید به صورت خوانا و صحیح  ارسال شود.

برای بارگذاری بهتر مدارک میتوانید از نرم افزار Snagit  استفاده نماييد که وضوح بالاتری دارد.

لطفا اسکن فایل ها بدرستی ارسال شود .

قابل ذکر است مدارک بعد از ارسال همچنان در وضعیت ارسال نشده خواهد بود تا زمانی که از طرف دانشگاه تایید شود.

نكته1: دانشجوياني كه داراي مدرك پيش دانشگاهي میباشند حتما باید مدرک پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات و مدرک سه متوسطه به همراه ریزنمرات را بارگذاری نمایید در غیراینصورت مدارک آنها تایید نخواهد شد.

نکته2:دانشجویان دارای مدرک دوره دوم متوسطه (نظام 3-3-6)حتما باید فرم گزارش سوابق تحصیلی 602 را بارگذاری نمایند در غیراینصورت مدارک آنها تایید نخواهد شد.

نکته3: دانشجویانی که فاقد کارت ملی میباشند باید از طریق دفاتر پیشخوان درخواست کارت ملی کرده و رسید آن را در قسمت ارسال کارت ملی بارگذاری نمایند در غیراینصورت مدارک آنها تایید نخواهد شد.

نکته4: در قسمت ارسال صفحه توضیحات شناسنامه حتما باید صفحه توضیحات بارگذاری شود لطفا از بارگذاری صفحات دیگر شناسنامه در این قسمت خودداری فرمایید، در غیراینصورت مدارک آنها تایید نخواهد شد. 

بعد از کلیک بر روی گزینه ارسال ، صفحه ذیل فعال می شود . در این مرحله اسکن مدارک براساس نوع درخواست باید به صورت صحیح  ارسال شود.

بند 9 (فرم خانم ها) بند 10(فرم آقایان) ارسال تعهد نامه الکترونیکی :با کلیک بر روی ذره بین  وارد صفحه فرم ی تعهدنامه الکترونیکی شده بر روی گزینه تایید کلیک نمایید تا فرم تایید شود .( بعد از مشاهده فرم وضعیت را تایید شده نشان می دهد) 

 

پرداخت الکترونیک پیش پرداخت شهریه : این بند برای دانشجویان دوره نوبت می‌باشد که باید از این طریق پیش پرداخت شهریه انجام شود.

بند 10 ( فرم خانم ها) و بند11 (فرم آقایان ) اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو : در صورتی که تمام مراحل بصورت کامل وارد شود در این مرحله پیغام مبنی بر اینکه آیا اطلاعات وارد شده را تایید می‌نمایید  نمایش داده می‌شود . در صورتی که در هر یک از مراحل اطلاعات کامل ثبت نشده  باشد این گزینه غیرقابل تایید می باشد.

بعد از تایید اطلاعات وارد صفحه ذیل می شود . گزارش 1800 . که جهت ارائه به خوابگاه نیاز می باشد.

نکته : بعد از پذیرش نهایی توسط کارشناس دانشگاه شناسه کاربری شماره دانشجوی و گذرواژه کدملی تغییر میکند. برای ورود مجدد باید از این شناسه استفاده نمایید.

جهت مشاهده برنامه انتخاب واحد از طریق ذیل وارد شوید.

نکته : تا زمانی که انتخاب واحد نهایی نشده است از طریق گزارش 77و 88 برنامه انتخاب واحد در دسترس است بعد از نهایی شدن انتخاب واحد از گزارش 78 مشاهده نمایید.

 

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-