بروزرسانی: 10-10-1402
12.راهنمای ثبت بسندگی

راهنماي ثبت درخواست بسندگی از طریق سامانه آموزشی https://golestan.znu.ac.ir  

از طريق سامانه گلستان منوي " پیشخوان خدمت" درخواست ثبت شود .

1- ثبت استاد راهنمایی آموزشی توسط دانشکده یا گروه آموزشی برای دانشجو ((تذکر در صورت عدم انجام این مرحله بقیه مراحل به درستی انجام نخواهد شد)) پس از انجام این مرحله مراحل بعدی به ترتیب انجام شود.

2- جهت ثبت بسندگی زبان مطابق تصویر زیر در سامانه گلستان از منوی پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمایید

انتخاب پردازش" 21120 پیشخوان خدمت "

توجه :انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

در این صفحه بر روی گزینه درخواست بررسی مشکلات آموزشی کلیک نمایید.( طبق مراحل ذیل درخواست را ثبت فرمایید)

  **پس از اتمام و انجام تأیید های فوق درس زبان در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-