بروزرسانی: 21-9-1402
راهنمای ثبت نام در سامانه گلستان

راهنمای ثبت نام در سامانه گلستان https://golestan.znu.ac.ir

جهت انجام ثبت از طریق :

انتخاب .پردازش" 12100 ثبت نام اصلی"

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید کلیک نماييد.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)​

پس از انتخاب پردازش ثبت نام در صورت وجود شرایط زیر فرم ثبت نام اصلی بر روی صفحه ظاهر می گردد :

شرایط لازم برای ورود به فرم ثبت نام اصلی :

الف.فعال بودن دانشجو

ب. نداشتن منع ثبت نام ( در صورت منع ثبت نام ، هنگام ورود به این صفحه از دلیل جلوگیری ثبت نام(در پایین صفحه دلیل غریفعال بودن را نمایش میدهد) مطلع می شود یا از طریق اطلاعات جامع قابل رویت می باشد. دلایل منع ثبت نام : مشکل نظام وظیفه ، تایید تحصیلی، عدم ارائه یا نقص در مدارک ثبت نامی )

ج. عدم بدهی شهریه طبق آیین نامه مالی

د.در پردازش ثبت نام امکان مشاهده تاریخ و ساعت زمان ثبت نام براساس زمان بندی اعلام شده قابل رویت است. زودتر از ساعت و تاریخ اعلام شده امکان ثبت نام نیست و پیغام خطای اینکه "زمان................ و  تاریخ................ ثبت نام شما شروع می شود " مواجه می شوید.

ه.جهت اطلاع و مشاهده زمان ثبت نام از گزارش "59" یا "پرازش ثبت نام12100" قابل رویت می باشد.

جهت مشاهده لیست درسهای ارائه شده ، ظرفیتهای موجودی ، تعداد گروه ها، استاد درس، زمان ارائه و تاریخ امتحان درس از گزارش 102 یا 110 میتوانید استفاده کنید .

جهت مشاهده برنامه کلاسی بعداز ثبت نام گزارش 77 و 88 در زمان ثبت نام و بعد از ثبت نام گزارش 78 در دسترس است.

نکته :

1.اگر دانشجوی در ترم قبل مشروط بوده باشد امکان بیش از 14 واحد را ندارد . 

2. اگر  دانشجوی ترم قبل معدل الف باشد می تواند بیشتر از 20 واحد ( تا 24 واحد قابل اخذ می باشد) اخذ نمایید.

3.به ازاء هر درس مورد نظر دقت شود نوع درخواست شامل «ثبت» ، «انتظار» و «حذف» به ترتيب به معناي درخواست ثبت نهائي، قرار گرفتن در ليست انتظار و يا حذف گروه درسي بايد به دقت انتخاب گردد.

4. افزایش ظرفیت درسهای ارائه شده با هماهنگی مدیر گروه و آموزش دانشکده انجام می شود.

 

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-