بروزرسانی: 10-10-1402
راهنماي ثبت درخواست تغييررشته داخلي يا انتقال دائم توام با تغييررشته

راهنماي ثبت درخواست تغييررشته داخلي يا انتقال دائم توام با تغييررشته  از طریق سامانه آموزشی https://golestan.znu.ac.ir  

از طريق سامانه گلستان منوي " پیشخوان خدمت" درخواست ثبت شود .

شرایط تغییررشته یا انتقال دائم توام باتغییر:

1.کسب رتبه کد رشته براساس کارنامه محرمانه (کد رشته از دفترچه سنجش باید استخراج شود. دفترچه ها در سایت سنجش قابل دسترسی میباشد )

2.داشتن سنوات مجاز آموزشی

جهت انجام ثبت از طریق :

انتخاب پردازش" 21120 پیشخوان خدمت "

توجه :انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

​​

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

 

در صفحه درخواست جدید کد رشته جدیدجهت بررسی را براساس دفترچه کنکور همان سالی که شرکت کرده اید تکمیل فرمایید. از ثبت کدرشته دفترچه سال های دیگر خودداری کنید.

نکته : در صورت کسب رتبه کد رشته براساس کارنامه و تمایل به تغییررشته یا انتقال دائم توام با تغییر رشته ، مراحل بعدی فرآیند انجام می شود.

​بعد تایید و ارسال به کارتابل کارشناسی ، در صورت کسب رتبه قبولی براساس کارنامه و تمایل دانشجو به تغییررشته،مراحل بعدی با مراجعه حضوری به واحد حین تحصیل انجام می شود. در غیر اینصورت در همان رشته قبلی به تحصیل ادامه مید هید.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-