خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

  بازديد امروز: 102
  بازديد ديروز: 126
  بازديد کل: 697143
بروزرسانی: 14-5-1394
امور پژوهش اعضای هیئت علمی

 1. طرح های داخلی (دریافت و بررسی پیشنهاده و پیگیری گزارشات مرحله ای و نهایی)
 2. طرح های پژوهشی خارجی (بررسی و ارسال پیشنهادیه به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه)
 3. بررسی و ثبت مقالات ارائه شده در (همایش های داخلی و خارجی) و بررسی فرم های بازگشت از همایش
 4. بررسی و ثبت مقالات چاپ شده  در ( مجلات داخلی و مجلات خارجی) در سامانه سمپ
 5. بررسی درخواست های شرکت در (همایش های داخلی و همایش های خارجی)
 6. کارگاه ه های داخلی و خارجی (بررسی و ارسال فرم های شرکت و بازگشت)
 7. هزینه چاپ مقالات در مجلات ISC  و ISI (بررسی و ارسال درخواست )
 8. آزمایشگاههای تخصصی و هسته های علمی دانشکده (پیگیری امور مربوط )
 9. سخنرانی علمی اعضای هیئت علمی (بررسی و ثبت )
 10. سخنرانان خارج از دانشگاه (دعوت و هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه)
 11. عضویت اعضای هیئت علمی در مجامع علمی (بررسی و ارسال مدارک به معاونت پژوهشی دانشگاه)
 12. ترجمه یا تالیف کتاب توسط انتشارات دانشگاه (ارسال مدارک جهت داوری به معاونت پژوهشی دانشگاه)
 13. داوری کتاب های انتشارات خارج دانشگاه (توسط کمیسیون تخصصی دانشکده)
 14. بررسی پرداخت حق التحقیق به دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 15. پیگیری و اطلاع رسانی مصوبات شورای پژوهش و فناوری
 16. اطلاع رسانی الویت های پزوهشی دستگاه ها به گروه های دانشکده
 17. بررسی درخواست های ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی
 18. بررسی درخواست های ارتقا اعضا هیئت علمی
 19. بررسی درخواست های تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی
 20. اطلاع رسانی آئین نامه های جدید به گروه ها
 21. پیگیری و جمع آوری آمار درخواستی
 22. پاسخ گویی تلفنی و حضوری جهت رفع مشکلات و پاسخ به سئوالات  اعضای هیئت علمی

بازدید امروز: 4