بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه داده کاوی و شناسایی الگو

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر علی امیری 02433054054 a_amiri[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-