بروزرسانی: 5-10-1400
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

سرپرست یا مسئول آزمایشگاه شماره تماس تجهیزات دروس ارائه شده
دکتر سید احمد لاجوردی 33054353 دستگاه سختی سنج یونیورسال مجهز به اندازه گیری سختی های ویکرز، برینل و راکول- دستگاه تست کشش، فشار، خمش و برش آزمایشگاه خواص مکانیکی

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-