بروزرسانی: 11-5-1394
دانشجویان دکتری گروه مهندسی برق

ردیف
نام و نام خانوادگی
ایمیل
سال ورود
استاد راهنما
1
یاسر بستانی املشی
Yaser.bostani[at]znu.ac.ir
1392
دکتر جلیل زاده
2
مهدی صبوری
 
1391
دکتر اوجاقی
3
محمد حسین هولاکوئی
Hosein.holakooie[at]znu.ac.ir
1392
دکتر اوجاقی
4
کامیار قنبرپور
 
1392
دکتر بیات- دکتر جلیلوند
5
مجید پاکدل
pakdel[at]znu.ac.ir
1392
دکتر جلیل زاده
6
ناصر اسکندری
N_eskandari[at]znu.ac.ir
1391
دکتر جلیل زاده
7
حسین یاسمی
h.yassami[at]znu.ac.ir
1391
دکتر جلیلوند
8
محمد حسین عابدی
abedi[at]znu.ac.ir
1392
دکتر جلیلوند
9
محسن دارابیان
m.darabian[at]znu.ac.ir
1392
دکتر جلیلوند
10
حمیده نجفی زادگان
H_najafizadegan[at]znu.ac.ir
1392
دکتر جلیلوند- دکتر مریخ بیات
11
مهدی صفائیان
safaeian[at]znu.ac.ir
1390
دکتر جلیلوند- دکتر طاهری
12
حمیدرضا موسوی
 
1390
دکتر رشتچی
13
محسن نورآذر
 
1391
دکتر رشتچی
14
رضا اقمشه
aghmasheh[at]znu.ac.ir
1391
دکتر رشتچی
15
امیر قاسمیان
Amir.ghasemian[at]znu.ac.ir
1391
دکتر طاهری
16
حسین صمصامی
H_samsami[at]znu.ac.ir
1392
دکتر طاهری
17
علیرضا دهقان کللی
Dehqan_a[at]znu.ac.ir
1391
دکتر طوفان
18
محمد سلیمانی
 
1392
دکتر طوفان
19
لیلا باقریه
Leila.bagheriye[at]znu.ac.ir
1392
دکتر طوفان- دکتر دباغ
20
مهناز مقدم
m.moghaddam[at]znu.ac.ir
1392
دکتر فضلی
21
امیر صفائی
a_safaei[at]znu.ac.ir
1391
دکتر فضلی
22
رضا ملکی
r.maleki[at]znu.ac.ir
1391
دکتر محمدی
23
امید گروئی
Omid.gervei[at]znu.ac.ir
1392
دکتر محمدی
24
سعید رضا توفیقی
saeedreza.tofighi[at]znu.ac.ir
1392
دکتر مریخ بیات- دکتر بیات
25
آرش شعبانی
 
1391
دکتر مظلومی
26
محسن قلعه ای منفرد
mohsen_monfared[at]znu.ac.ir
1392
دکتر مظلومی
27
حامد بیژنی
Hamed.bizhani[at]znu.ac.ir
1392
دکتر نوروزیان
28
محسن بخشی مجدر
m.bakhshi[at]znu.ac.ir
1392
دکتر نوروزیان
29
حسین حدادیان
 
1391
دکتر نوروزیان
30
محسن پاداش
m.padash[at]znu.ac.ir
1391
دکتر یارقلی
31
آسیه پرهیزکار طریقت
a_parhizkar[at]znu.ac.ir
1392
دکتر یارقلی
32
اسماعیل خلخالی
e.khalkhali[at]znu.ac.ir
1391
دکتر حسینی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-