بروزرسانی: 25-6-1394
ارتباط با گروه مهندسی نقشه برداری

+98 24 33052373
دفتر گروه
+98 24 33052468
مدیر گروه
+98 24 32283204
فاکس
znu_geomatics[at]znu.ac.ir
پست الکترونیکی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-