بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر سیروس طوفان 02433054069 s.toofan[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-