بروزرسانی: 22-1-1395
کارگاه نمونه سازی مکانیک

هدف: طراحی و ساخت اجزا و تجهیزات مکانیکی و الکترومکانیکی موردنیاز پروژه های دانشجویی و آزمایشکاههای تحقیقاتی و شرکت های مستقر در مرکز رشد

نحوه ارجاع کار: تکمیل فرم درخواست جهت تایید مدیر گروه مکانیک

فرم و شیوه نامه انجام خدمات کارگاهی دانشجویی

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-