بروزرسانی: 16-2-1398
فرمها و آئین نامه های مهندسی کامپیوتر

کارشناسی
> نحوه استفاده از فایل ها 97-9-25
> فرآیند اخذ و ارایه پروژه کارشناسی گروه کامپیوتر 97-9-25
> فرم پیشنهاد اولیه پروژه کارشناسی   97-9-25
> فرم داوری و ارزشیابی پروژه 97-9-25
> فرم نمره نهایی پروژه   97-9-25
> قالب کلی پوستر   (فونت های مورد نیاز،لوگو،توضیحات) 97-9-25
> دستورالعمل تهیه گزارش کتبی پروژه کارشناسی    (قالب ورد، قالب لاتک) 97-9-25
> اطلاعیه دفاع از پروژه  
> فرم درخواست آموزشی  
> فرم طرح مشکل آموزشی  
> روال اخذ کارآموزی  
> فرم درخواست کارآموزی  
> فرم گزارش کارآموزی  
> دستورالعمل تهیه گزارش کارآموزی  
کارشناسی ارشد
> جدول زمانی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد  
> برنامه زمانبندی اخذ و ارائه سمینار  
> فرم انتخاب استاد راهنمای درس سمینار  
> فرم 1- فرم تعيين استاد  
> فرم ردیابی پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد      
> فرم پروپوزال کارشناسی ارشد  
دکتری
> نمودار فرآیند برگزاری امتحان جامع  
> فرم همکاری دانشجویان دکتری 98-2-16

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-