بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه سیستم های چندعامله

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر محسن افشارچی 02433052281 afsharchi[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-