بروزرسانی: 23-2-1396
کارمندان و کارشناسان گروه مهندسی نقشه برداری

مسئول کارگاه نقشه برداری: آقای شهبازی
شماره تماس: 33052501
مسئول دفتر: خانم نباتعلی پور
شماره تماس: 33052611

کارشناس گروه: خانم مهندس رقیه نجفی

شماره تماس: 33052373

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-