خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 3
    بازديد ديروز: 91
    بازديد کل: 709913
بروزرسانی: 21-9-1397
دانشجویان دکتری گروه مهندسی کامپیوتر

نام نام خانوادگی سال ورود استاد راهنما
فاطمه علمدار راوري 92 دکتر امیری
فرزانه قرباني 92 دکتر افشارچی
مهران دلجوان اميري 92 دکتر مقدادی- دکتر امیری
ابراهيم فضلي 93 دکتر افشارچی- دکتر ابن نصیر
فاطمه باقرپورباقي آبادي 93 دکتر افشارچی
اميد عباس زاده 93 دکتر خانتیموری- دکتر آذرپیوند
محمدحسين اوليايي 93 دکتر خانتیموری
سوده بهروزي نيا 94 دکتر خانتیموری
حامد محمدي ازني 94 دکتر افشارچی- دکتر شمشیربند
خه بات سلطانيان 94 دکتر افشارچی- دکتر ابن نصیر
ميثم ازادمنجيري 94 دکتر افشارچی
سيدعليرضا بشيري موسوي 94 دکتر امیری
سارا قانع 95 دکتر امیری
علي جراحي 95 دکتر صفری
كمال محمدي اصل 95 دکتر محمدی - دکتر آذرپیوند
بابك رخ 96 دکتر خانتیموری- دکتر آذرپیوند
حامد شيخلو 96 دکتر محمدی
رامين راهروزرگر 96 دکتر افشارچی - دکتر صفری
غلامحسين توسلي تالارپشتي 97 دکتر آذرپیوند -دکتر افشارچی
عابد حشمتي 97  دکتر مقدادی
مرتضي مخلوقي 97 دکتر امیری
سپيده نهالي 97 دکتر خانتیموری- دکترصفری

بازدید امروز: 2