خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

  بازديد امروز: 4
  بازديد ديروز: 91
  بازديد کل: 709914
بروزرسانی: 23-11-1402
مدیرگروه مهندسی شیمی

+98 24 3305 4489 :تلفن
myaghoobi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی
 

پیام مدیرگروه

گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان در کنار سایر ساختارهای آموزشی ، سعی در اعتلای سطح دانش و تجربیات فارغ التحصیلان، ایجاد فضای علمی و پژوهشی توام با رقابت سالم در بین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دارد فعالیتهای این گروه عبارتند از :

حیطه آموزش:

 • رفع مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان با همکاری اعضای گروه
 • توانمندسازی دانشجویان با معرفی به واحدهای مختلف تولیدی در قالب کارآموزی و کارورزی با هدف تربیت مهندسین طراح و برنامه ریز علمی و صنعتی
 • ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای هیات علمی گروه برای انجام وظایف گروه و تقویت ارتباط علمی بین اعضای گروه
 • ایجاد ارتباط قوی بین گروه و صنایع مرتبط 5. برگزاری سمینارهای مختلف علمی توسط اعضای گروه

حیطه پژوهش:

 • هدایت و انجام پژوهشهای اولویت دار مبتنی بر حل مسائل و مشکلات کلیدی موجود در صنعت توسط دانشجویان مهندسی شیمی و همکاران هیات علمی

حیطه مدیریت

 • مشاوره ، مدیریت و سیاستگزاری در بخش آموزش شامل برنامه ریزی درسی دانشجویان و ...
 • مدیریت در بخشهای پژوهشی و اجرائی گروه مهندسی شیمی با استفاده از روشهای نوین در حیطه آموزش ، پژوهش و مدیریت به وظایف خود عمل کرده و همواره سعی می کند تا اهداف دانشجویان ، محققین ، اعضای هیات علمی و کارکنان گروه ها و همینطور مراجعین خارج گروهی اعم از مدیران و سیاستگزاران سطوح دانشگاه و واحدهای ستادی، مراجعه کنندگان از بخشهای تحقیقاتی و صنعتی خارج دانشگاه را در راستای ایجاد ، حفظ و ارتقای سطح علمی جامعه به نحو مقتضی برآورده سازد .

ارزش های حاکم درگروه: کار تیمی موثر ، انتقاد سازنده ، رضایت و احترام متقابل همکاران ، مدیریت مشارکتی ، اصل برنامه ریزی قبل از عمل، نقادي جامع و علمي موضوعات ، خودآموزي و روز آمد بودن علمي ، يادگيري گروهي ، ارجحيت منافع جمعي به فردي ، رعایت مقررات

بازدید امروز: 2