بروزرسانی: 22-6-1394
اتاق پروژه

این مرکز دارای 12 سیستم به روز می باشد و دانشجویانی که واحد پروژه پایانی خود را اخذ نموده اند، حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ اخذ امکان استفاده از اتاق پروژه را دارند .

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-