بروزرسانی: 25-5-1394
فتوگرامتری رقومی و پردازش تصاویر رقومی

امید غفاری
سرپرست

در اين آزمايشگاه، دانشجويان مقطع کارشناسي با فرايند اجرايي پروژه­هاي توليد نقشه به روش فتوگرامتري آشنا مي­شوند. رعايت دستورالعمل همسان نقشه­برداري هوايي سازمان نقشه­برداري کشور و اصول کارتوگرافي در توليد اين نقشه­ها به دانشجويان آموزش داده مي­شود.تعليممهارت­هاي اپراتوري تبديل فتوگرامترييکي از اهداف اين آزمايشگاه مي­باشد که ضمن آن اپراتور با مشاهده مدل سه­بعدي حاصل از زوج تصاوير استرئو به ترسيم عوارض مختلف مي­پردازد. از آنجا که تبديل عوارض و ترسيم مستقيم منحني­هاي ميزان ارتفاعي نيازمند تمرين فراوان مي­باشد­، دانشجويان در طول هفته با توجه به زمان اختصاص يافته به ايشان امکان استفاده از ايستگاه­هايکاريتبديل رقومي را مي­يابند.نحوه انجام محاسبات تهيه، توجيه و مثلث­بندي نيز از طريق نرم­افزارهايرايج به دانشجويان آموزش داده مي­شود.
از آنجا که فتوگرامتري رقومي تنها منحصر به استفاده از عکس­هاي هوايي اسکن­شده نمي­باشد، سرفصل­هاي آموزشي ديگري نيز براي فعاليت در آزمايشگاه در نظر گرفته شده است که به برخي از آنها اشاره مي­شود:

  • معرفي انواع سنجنده­هاي هوابرد شامل دوربين­هاي آنالوگ و دوربين­هاي رقومي آرايه خطي و ماژولار
  • معرفي انواع سنجنده­هاي فضابرد شامل سنجنده­هاي پنکروماتيک، چندطيفي و راداري
  • معرفي ليززاسکنرهاي هوابرد و نحوه پردازش ابرنقاط حاصل ازآن
  • معرفي فناوري­هاي درحال گسترش در دنياي فتوگرامتري نظير انواع سکوهاي بدون سرنشين (UAV)، ويدئوگرامتري، رادارگرامتري و ...
  • آموزش نحوه جستجو و استفاده از داده­ها و نقشه­هاي جهاني نظير مدل­هاي ارتفاعيGDEM، SRTM و ...
  • آموزش زمين-مرجع سازي تصاوير ماهواره­اي و مدل­هاي توجيه اين تصاوير
  • آموزش نحوه نمايش، ذخيره­سازي و ارائه محصولات برداري و رستري در محيط نرم­افزارهايGIS
  • بررسي مدل­هاي رياضي مختلف و ارزيابي عملکرد مدل­ها در حل مسائل مختلف فتوگرامتري از طريق برنامه­نويسي در محيط نرم­افزار MATLAB
اهداف

کامپیوتر 10 عدد

تجهیزات
ايستگاه تبديل فتوگرامتري رقومي به تعداد 2 عدد
تصاوير ماهواره اي استان زنجان
تجهیزات موردنیاز

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-