بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه یادگیری ماشین و بیوانفورماتیک

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر علیرضا خانتیموری 02433052604 khanteymoori[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-