بروزرسانی: 11-2-1400
فرمها و آئین نامه های مهندسی شیمی

 
فرم ها
 
> فرم درخواست طرح مشکل آموزشی
 
 
> فرم درخواست کارآموزی
 
 
> فرم گزارش کارآموزی
 
> فرم پروژه کارشناسی
 
> اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه
 
قوانین و آئین نامه ها
00-2-11   > برنامه درسی پیشنهادی
00-2-6  
> دستورالعمل اخذ و انجام پایان نامه کارشناسی
 
 
> شیوه نامه انتخاب و گذراندن درس به صورت معرفی به استاد
 
> برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی شیمی نیمسال دوم
 
 
> دستورالعمل تهیه پایان نامه کارشناسی
 
 
> شیوه نامه برگزاری گردش علمی

بازدید امروز: 7


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-