بروزرسانی: 6-9-1400
کارمندان و کارشناسان گروه مهندسی برق

 
 
 
کارشناس مسئول: خانم مهندس لاله
شماره تماس: 33052609
 
مسئول دفتر: خانم بیرامی
شماره تماس: 33052762
پست الکترونیکی: beirami[at]znu.ac.ir
   
کارشناس آزمایشگاه دیجیتال: آقای مهندس انصاری
شماره تماس: 33052494
کارشناس آزمایشگاه آنالوگ: آقای مهندس حاجی میری
شماره تماس: 33052513
کارشناس اتاق پروژه: آقای مهندس بیات
شماره تماس: 33052511
کارشناس آزمایشگاه مدار و اندازه گیری: آقای مهندس سلیمی
شماره تماس: 33052764

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-