بروزرسانی: 25-5-1394
آزمایشگاه اندازه گیری و تحلیل تنشهای پسماند

سرپرست آزمایشگاه شماره تماس ایمیل
دکتر رسول محرمی 02433052488 r_moharami[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-