بروزرسانی: 29-5-1394
توربو ماشین ها

دکتر جعفر غضنفریان
سرپرست کارگاه/آزمايشگاه
مهندس مهدی طاهریون
پرسنل کارگاه/آزمايشگاه
آزمايشگاه توربوماشین برای کلیه دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات به صورت هر ترم 1 گروه آموزشی قابل ارائه است.
قابلیت سرويس دهی آموزشی
--
قابلیت سرويس دهی صنعتی

- پمپ سری و موازی

- توربین پلتون

-پمپ سانتریفوژ

ليست تجهيزات

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-