بروزرسانی: 23-2-1396
فرمها و آئین نامه های مهندسی نقشه برداری

کارشناسی
> فرم تصویب پروژه کارشناسی
> فرم گزارش پروژه و دریافت آموزانه
> فرم درخواست کارآموزی
> فرم گزارش کارآموزی
> فرم درخواست لوازم از کارگاه نقشه برداری
> فرم هماهنگی استفاده از آتلیه فتوگرامتری-خارج از ساعات درسی-
> آئین نامه گذراندن درس کارآموزی
> دستورالعمل تهیه پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-