بروزرسانی: 25-5-1394
مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک گروه عمران واقع در زیر زمین دپارتمان عمران و نقشه برداری با بهره گیری از اکثر وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به مکانیک خاک برای دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه عمران و در آینده نزدیک برای دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه خواهد بود. همچنین این آزمایشگاه برای گروههای دیگری که درس مکانیک خاک را ارائه میکنند خدمات ارائه مینماید.
مهمترین آزمایشهائی که در این آزمایشگاه انجام میگیرد به شرح زیر میباشد:

 

 

نمای کلی از آزمایشگاه مکانیک خاک
دستگاه برش مستقیم دیجیتال (خاکهای دانه ای)
دستگاه برش مستقیم (خاکهای ریز دانه)
دستگاه آزمایش تک محوری دیجیتال

دستگاه آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا 
C.B.R

دستگاه آزمایش سه محوری

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-