بروزرسانی: 27-4-1400
کارمندان و کارشناسان گروه مکانیک

کارشناس گروه: آقای مهندس طاهریون
شماره تماس: 33052212
مسئول کارگاه: آقای کریمی
شماره تماس: 33054263

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-