بروزرسانی: 25-5-1394
میکروژئودزی

دکتر مجید عباسی– مهندس رضا دوستی
سرپرست

آشکارسازی تغییرشکل سازه­ها با دقت های نزدیک به میلیمتر
آشکارسازی تغییر شکل گسل ها و مناطق مستعد تغییر شکل مثلا دراثر پدیده­های فرورانش
نقشه برداری صنعتی

اهداف
توتال استیشن های دقیق Leica TC2003
سیستم ترازیابی دقیق Leica DNA03
گیرنده های GNSS دو فرکانسه
تجهیزات

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-