بروزرسانی: 9-10-1402
فرمها و آئین نامه های گروه مهندسی برق

قوانین و آئین نامه ها
     
> دستورالعمل تهیه پایان نامه کارشناسی      
> تعداد صحافی های کارشناسی ارشد      
> نحوه ارائه سمینار ارشد (بخش 1- بخش 2- بخش 3)      
> نحوه ارائه سمینار ارشد (مقالات کنفرانس-مقالات ژورنال-کلیات درس سمینار-منابع اطلاعاتی)      
فرم های تحصیلات تکمیلی
     
> فرایند ثبت پروپوزال کارشناسی ارشد     98-11-5
> فرم اولیه تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد      
> فرم تحویل کلید آزمایشگاه و مقررات آزمایشگاه      
> آیین نامه و فرم های دوره دکتری (آیین نامه و شش فرم مربوطه)      
> فرم پیش دفاع رساله دکتری      
> آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ورودی های قبل از سال 94      
> آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ورودی سال 94 و بعد      
> فرم پیشنهاد سمینار-ارشد      
> فرم گزارش سمینار- ارشد      
> فرم تعیین دروس جبرانی گرایش قدرت- ارشد      
> فرم تعیین دروس جبرانی گرایش کنترل- ارشد      
> فرم تعیین دروس جبرانی گرایش میکروالکترونیک- ارشد      
> فرم تعیین دروس جبرانی گرایش سیستم های دیجیتالی- ارشد      
> فرم تسویه دانشجویان دکتری      
فرم های کارشناسی      
> فرم حذف ترم یا مرخصی تحصیلی      
> فرم داوری و ارزشیابی پروژه کارشناسی      
> فرم درخواست کارآموزی      
> فرم گزارش کارآموزی      
فرم انتخاب تمرکز      
> فرم پروژه کارشناسی 99-3-10
> صفحه اول پروژه      
> فرم درخواست شرکت در جلسه دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی   02-06-06
> فرمت پوستر   01-10-13
فرم های عمومی      
> فرم طرح درخواست دانشجویان گروه برق      
> فرم طرح مشکل آموزشی      

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-